Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre erkeklerin küpe takması caiz midir?

Diyanet İşleri Başkanlığı’na Göre Erkeklerin Küpe Takması Caiz Midir?

Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam dininin öğretileri doğrultusunda çeşitli konularda fetvalar veren ve Müslümanların dini sorularına cevaplar sunan bir kurumdur. Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre, erkeklerin küpe takması konusu da birçok kişi tarafından merak edilen ve tartışılan bir konudur.

Küpe Takmanın İslam’da Yeri

İslam dininde, erkeklerin süslenme ve takı takma konusunda sınırlamalar vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre, erkeklerin küpe takması caiz değildir. Bu fetva, İslam dininin temel kaynakları olan Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in hadislerine dayandırılmaktadır.

Kur’an-ı Kerim’de, erkeklerin süslenmeleri ile ilgili olarak şu ayet yer almaktadır:

“Ey insanlar! Kadınlara ait olan ziynetleri, altın ve gümüş takıları, güzel giysileri, süs eşyalarını alıp da, yalnızca geçici dünya hayatının süsü olarak elde etmek isteyen kimseler var ya, işte onlara dünya hayatının süsü verilmiştir. İşte onlar, Rablerinin yanında hiçbir paya sahip olmayacakları ve sözleşmeleri de kabul edilmeyeceği bir azaba uğrayacaklardır.” (Kasas Suresi, 28/60)

Bu ayet, kadınlara ait olan süs eşyalarının erkeklere uygun olmadığını ve bu eşyaların dünya hayatının süsü olduğunu ifade etmektedir.

Erkeklerin Küpe Takması ve Hadisler

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın küpe takmanın caiz olmadığına dair fetvası, Hz. Muhammed’in hadisleriyle de desteklenmektedir. Hz. Muhammed’in bazı hadislerinde erkeklerin süslenmesi ve takı takmasıyla ilgili olarak şu ifadeler yer almaktadır:

“Erkeklerin bilezik, altın yüzük, altın ve gümüş gibi süs eşyalarını takması haramdır.” (Buhari, Libas, 86; Müslim, Libas, 19)

Bu hadisler, erkeklerin süslenmesi ve takı takmasının İslam’da hoş karşılanmadığını ve haram olduğunu belirtmektedir.

Sonuç

Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre erkeklerin küpe takması caiz değildir. İslam dininde erkeklerin süslenme ve takı takma konusunda sınırlamalar bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in hadisleri, erkeklerin süslenmesini ve takı takmasını hoş karşılamamaktadır. Dolayısıyla, İslam dinine göre erkeklerin küpe takması uygun değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir